Annonse


Bangemann med global-IT

– Informasjonssamfunnet må bli nøkkelen til all annen utvikling, særlig jobbskapning, hevdet Bangemann under den internasjonale IT-strategikonferansen i Bergen tirsdag.

Charter
– En slik utvikling kan ikke skje isolert i de enkelte land, heller ikke utelukkende i Europa. Dette er en global oppgave, mener EU-kommisjonæren.

Han har tatt mål av seg til å få utarbeidet et internasjonalt charter om IT, ti år etter det berømmelige “white paper”, som skapte det europeiske informsjonssamfunnet uten nasjonale monopoler.

Netthandel
Charteret skal definere et internasjonalt rammeverk for håndtering av IT-spørsmål. Et slikt rammeverk vil danne grunnlag for den videre ekspansjonen av Internett i global sammenheng, og er særlig aktuelt for utviklingen av den internasjonale netthandelen.

Annonse
Beskytte
Skal charteret ha noe for seg, må det tilfredstille tre grunnleggende krav: Brukerne må overbevises om at informasjon forblir konfidensiell og at betalingssystemene er sikre. Dataintegritet og beskyttelse av elektroniske dokumenter må være garantert gjennom lov.

For å beskytte barn mot uønsket innhold som pornografi, rasisme og pedofili, skal lærere og foreldre ha tilgang til verktøy som kan filtrere bort slikt innhold.

Grunnlag
Grunnlaget for et slikt carter er allerede lagt, i WTO, ITA og i WIPO, mener Bangemann. Det har dessuten foregått bilaterale dialoger med USA, Japan og Kina, samt med endel land i Øst-Europa og i den tredje verden. Samtalene har resultert i en felles forståelse av problemet, og kan utgjøre en plattform for globale avtaler.

Felles regelverk
Dagens skarpe skillelinjer mellom ulike media vanskeliggjør arbeidet med å utvikle globale retningslinjer. Det er derfor vanskelig å forestille seg at morgendagens regelverk vil skille mellom kringkasting og multimediainnhold overført via satelitt, hevdet Bangemann.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse