Annonse


Kutter 1.000 telejobber

I forrige uke ble det kjent at statsbedriften vurderer å kutte 190 årsverk i Telenor Privat, 200 årsverk i Telenor Nett og 600 årsverk Telenor Bedrift.

Konkurransen bestemmer
– Nedbemanningstallene som ble kjent i forrige uke er ikke vedtatt, men vi må naturligvis hele tiden vurdere kostnader og bemanning ut fra den situasjonen Telenor til enhver tid er i, sier Melgaard til Dagens Telecom.

Telenor forbereder seg på opphevelsen av telemonopolet ved å innføre ny teknologi, omstrukturere og spare kostnader.

Over 1.000 byttes ut
Hvis 1.000 årsverk skal kuttes kan langt flere ansatte bli berørt, siden mange arbeider i halv eller redusert stilling. Telenor kan ikke love at reduksjoner av ansatte kan gjennomføres uten oppsigelser.

Annonse
– Kundeservice og Feilmeldingen i Telenor Privat skal totalt sett oppbemannes, men avdelingene skal konsentreres om færre steder. Vi vil unngå oppsigelser, men enkelte vil oppleve at jobben i deres geografiske område forsvinner for å bli opprettet et annet sted, sier Melgaard til Dagens Telecom.

Tøff uke
Mandag den 22. september gikk de ansatte ved Feilmeldingen og Kundeservice i Telenor Privat ut i spontane streikeaksjoner da det ble kjent at 190 årsverk skulle bort. Dagen etter ble det kjent at også Telenor Nett planlegger kutt. 90 ansatte må flyttes innenfor selskapet, mens 110 årsverk kan bli overflødige.

Torsdag i samme uke kunne Dagens Telecom melde at også Telenor Bedrift vurderer å redusere stillinger for å spare penger. Opp til 600 årsverk kan bli kuttet i løpet av en treårs periode for å redusere kostnadene med 15 prosent.

2.700 ut på fire år
Mellom 1993 og 1997 har Telenor omstrukturert bort 4.700 ansatte fra sine ordinære stillinger gjennom Telenor Nye Muligheter (TNM). 2.000 av disse er ute av Telenorsystemet. Rundt 700 av disse har gått av med førtidspensjon eller får ventelønn, mens 2.000 har fått annet arbeid i Telenor.

Telenor har i dag mellom 18.000 og 19.000 ansatte, det er omtrent det samme som de hadde da de i 1993 opprettet TNM. Konsernsjef Tormod Hermansen tror og håper at Telenor ikke vil ha færre ansatte om fem år enn de har i dag. Poenget å merke seg er at en del av de som er ansatt i dag må skiftes ut med andre som har annen kompetanse.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse