Iridiumsatelitt

Annonse


Iridium har allerede tapt?

IridiumsatelittSystemet alle utkanter har ventet på, er i ferd med å bli umoderne før alle satellitter er skutt ut i sine respektive baner. Til nå er 22 satellitter plassert i sine geostasjonære posisjoner. Den siste ble skutt opp over Kina forrige helg.

Stadig nye fasiliteter prøves ut. Den siste utprøvingen som har vist seg å fungere tilfredstillende, er faks over satellittmobiltelefonsystemet, får Dagens Telecom opplyst av Motorolarepresentanter i Nicosia på Kypros.

For gammeldags?
Spørsmålet er om ikke Iridium er for gammeldags før det er introdusert. Systemet har vært under planlegging i snart ti år. Nå snakkes det om tredje generasjons telefoni, som vil gi Internettaksess via satellitter og parabolanlegg.

De landbaserte mobiltelefonsystemene er også i ferd med å få dekning som langt overskrider forventet dekning da Iridium var på planleggingsstadiet.

Annonse


Til ytre utkant
Iridium og andre satellittsystemer vil uomtvistelig kunne bli en revolusjon for landsbybeboere i Asia, Afrika og i Nordområdene der ingen andre telefonsystemer er tilgjengelige.

Men noen masseutbredelse er det usikkert om systemet vil få. Dette på grunn av forventet prising av mobil satellitt-telefoni.

Iridium som en siste utvei der ingen andre mobilsystemer fungerer, er imidlertid en mulighet.

Feilinvesteringer?
Det spørs om det er mulig å hente inn de investerte milliarder og om ikke investoren etterhvert finner ut at de har finansiert i et gedigent prøveprosjekt som ikke gir forventet avkastning.

Uansett har Motorola lært av forsøket, og kan dra lærdommen videre til neste generasjons bredbånds satellittsystemet, men da med utvidede muligheter for multimediakommunikasjon til en lavere pris enn hva vi i dag har på vanlige talesystemer.