PC-TV.gif

Annonse


Spennende satsing på PC-TV

PC-TV.gif– Den intelligente kapitalen i Norge er stresset. Det er begrenset hvor mange aktiviteter de som satser på IT kan engasjere seg i. Vi har møtt større velvilje i Sverige. For å skaffe den langsiktige finansieringen må vi sannsynligvis gå til USA og Silicon Valley. Vi er overbevist om at vi makter å skaffe det som skal til, sier Marum.

Hittil har det gått greit. De siste ukene er aksjekapitalen økt fra 5 til 22,5 millioner kroner. Utviklingsprosjektet har pågått i flere år. Et viktig insitament var en støtte på 4 millioner kroner fra SND.
Internasjonal satsing

Vekstmarked
Markedet for smarte Internett-bokser koplet til TV er garantert et enormt vekstmarked. Den som lykkes på dette markedet vil kunne tjene svært store penger. Hvor store forventninger som knytter seg til markedet beviser det faktum at Microsoft ga omlag 3 milliarder kroner for firmaet WebTV.

– Vårt konspet skiller seg betydelig fra WebTV blant annet fordi vår PC-TV også kan utnyttes til å styre strøm, alarm, røykvarsler m.m. i hjemmet. På bedriftsmarkedet har vårt produkt et stort potensiale da den kan brukes til å knytte medarbeiderne opp i bedriftens Intranett for en svært rimelig penge i forhold til tradisjonelle PCer, sier Marum.

Annonse
Enorm interesse
– Det er likevel ikke selve boksen som er hovedsaken i vår tilnærming til markedet. Det er konseptet rundt, sier Marum.

PCTVnet satser mye på å få teleoperatørene til å markedsføre og selge produktet, ikke minst koplet til ISDN/ADSL-salg og salg av Internett-abonnement. I Norge har PCTVnet alt inngått en avtale med Telia.

En annen markedstilnærming skjer gjennom tjenestetilbydere som SDS, NIT og andre. Her har PCTVnet alt inngått en avtale med Fellesdata. En tredje gruppe er aksesstilbyderene på Internett (ISP). Det er åpenbart at dersom PCTVnet makter å få teleoperatører, ISPer, tjenestetilbydere og innholdsleverandører å bundle PCTVnets smarte boks med sine tilbud, kan de raskt åpne et stort marked.

Under 5.000 kroner?
Smartboksen ble vist første gang på NorBit og fungerte utmerket da vi såvidt testet den. Marum opplyser at de regner med å lansere produktet på bred basis før jul. Prisen vil han ikke ut med.

Det vil komme løsninger med ulike konfigurasjoner, men vi har tro på at de kan makte en pris på under 5.000 kroner til hjemmemarkedet. I så fall er smartboksen salgbar. På skolemarkedet samarbeider de med ringreven Lars Monrad Krohn i NCNOR.

Utlandet
Marum lar seg ikke skremme av at det minst er et halvt dusin seriøse utviklingsprosjekter i gang på området bare i Europa. Multifunksjons-konspetet er PCTVnet temmelig alene om.

– I Norge er det Sonec i Arendal, Kongsberg-Gruppen og Dyno som står for produksjonen. Internasjonalt diskuterer vi nå med de største elektronikkonsernene om lisensproduksjon. De internasjonale gigantene er meget positive. Lisensproduksjon vil være et viktig virkemiddel på det internasjonale markedet, sier Marum.

Det er Peder Lunde jr. og Harald Jellum som grunnla PCTVnet og som er de to gründerne bak selskapet. De ansetter nå folk på løpende bånd og vil før jul være 60 ansatte.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse