Annonse


Epost og mobilsvar på nett

Det svenske telekonsernet har i samarbeide med Oracle utviklet en kommersiell tjeneste for mobiltelefoni, som de kaller Unified Messaging. Den kombinerer faks, elektronisk post og mobilsvar på telefonen. Alle innkommende beskjeder havner i en elektronisk postkasse, og brukeren varsles via mobiltelefon.

Samlet informasjon
– Vi får i dag beskjeder fra mange hold og disse lagras på ulike steder og med skiftende teknikk (telefonbeskjeder, epost, fax, tekstbeskjeder via mobiltelefon og så videre). Dette gjør det relativt vanskelig å få tilgang til alle beskjedene. Mange avanserte IT-brukere har også flere mobiltelefoner med mobilsvar, epostadresser og faksnummer. Dette gjør håndteringen komplisert.

– Telia har sett at det finnes et behov hos kundene for å samle denne informasjonen, sier Lars Persson, som er sjef for forretningsområdet Mobilitet på Telia TeleCom.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse