Formo Bjørn

Annonse


Tre konsesjoner – tre søkere

Formo BjørnDe fleste hadde trodd at Telia ville få konkurranse. Et konsortium som kaller seg Normobil/CityCall har meldt sin interesse til Samferdselsdepartemehtet, men ikke levert noen formell søknad ved fristens utløp sist fredag. Informasjonsansvarlig i Samferdseldepartemetet Ivar Torvik har uttalt til Aftenposten at bare reelle søknader kommer i betraktning.
Dermed burde ekspedisjonssjef Per Sanderud (snart departementsråd) og hans folk få en lett oppgave så fremt søknadene formelt er i orden. Det som forbauser mest er at El Tele og France Telecom ikke søkte. Minimumskravet for å få konsesjon er at operatørene bygger ut i 19 byer/tettsteder.
Telenor Mobil har uttalt at de vil ha DCS 1800 i drift i Oslo alt før påske og at de vil kunne tilby meget hurtig dataoverføring alt til sommeren. Det er nesten gitt at de to eksisterende operatørene får konsesjon. Kravene er meget lempelige for dem. Dermed ser det altså ut til at det er fri bane for Telia.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse