Annonse


Epost forandrer språket

– Vi uttrykker oss stadig mer slurvete. Vi eposter som vi snakker og det er en utvikling som startet allerede da vi skiftet fra brev til telefon. Tidligere prøvde vi å snakke som vi skrev, men nå skriver vi som vi snakker, sier hun til Gøteborgsposten.

Når vi skriver mer og mer muntlig, så skjer det misforståelser som skyldes at meningen, som ligger tonefallet og i kroppsspråket, forandres.