Annonse


Nå kunden via Nett

Konseptet går under navnet CyberStream og dekker et informasjonsbehov, hvor det kan legges opp egne web-sider med kommunikasjon via Internett mot brukere.
CyberStream er en ny Javabasert modul som bygger på SmartStream løsningene fra Geac Computer. SmartStream har vært på markedet i fem år.

Komplett administrasjon
Moderprogrammet SmartStream er et komplett administrativt system som blant annet håndterer økonomi, logistikk, lønn og personalbehandling.
I konseptet inngår også beslutningsstøttesystemer og analysemuligheter. Systemet tar seg av transaksjonsflyt og holder oversikt over arbeidsrutiner.
Et annet bruksområde er bestilling og vareflyt.

Brukere
Brukergruppen er store organisasjoner med behov for komplekse datasystemer med klient/tjener problematikk.
– Brukerne har ofte organisasjonen spredt over hele verden og har av den grunn omfattende kommunikasjonsbehov, sier markedssjef Tom Løwehr i WM-Data.
WM-Data kan blant annet skilte med SmartStream brukere som NSB-Gardemobanen, Aftenposten og Enterprise Oil.

WM-Data
Den norske datterbedriften av WM-Data AB har nylig feiret 20 års-jubileum. I Norge har bedriften 200 ansatte, med avdelingskontorer i de fire største byene.
Firmaet påtar seg del,- eller totalansvar for IT-virksomheten til større private eller offentlige kunder. I dette inngår også systemutvikling, prosjektledelse og oppbygging av Intra-/Internettløsninger.
Konsernet som helhet har 4.500 ansatte, med Norden som primærmarked.

Dette viser WM-Data:
CyberStream, et nytt Web/Javabasert konsept fra Geac Computer. Modulen bygger på hovedprogrammet SmartStream, men har helt nye funksjonsområder.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse