Arkiv

Annonse


«Resourcing» blir ny storbutikk?

ArkivBoger mener at drift av tele-, data- og billedtjenester raskt vil passere en halv milliard kroner på årsbasis.

– Bølgen kommer når telemarkedet åpnes for full konkurranse 1. januar neste år. Vi skal være en nøytral og objektiv rådgiver overfor kundene, sier adm. direktør Boger i Alcatel Distribusjon til nyhetsbyrået NewsWire.

Tok Storebrand
Selskapet opprettet nylig en egen divisjon, kalt Resourcing, som skal tilby slike tjenester. Divisjonen har allerede inngått driftsavtaler med Storebrand, Radiumhospitalet, Norske Shell og Pir-senteret i Trondheim. Storebrand-avtalen, som er et samarbeid med Statens Datasentral, har en årlig ramme på rundt ti millioner kroner.

Teleshopping
– For 1998 kalkulerer vi med en omsetning opp mot 100 millioner kroner, sier Boger.

Annonse


Ifølge Alcatel-direktøren vil den nye konkurransesituasjonen gjøre at ingen store bedrifter vil være tjent med å ha langsiktige og bundne avtaler med operatørselskapene etter 1. januar 1998, fordi konkurransen på tellerskritt blir stor, melder nyhetsbyrået.

Meglerjobb
– Vi vil an takelig knytte til oss profesjonelle og uavhengige meglere. Tilknytning til faste operatører vil ikke gi uttelling for de fordeler liberaliseringen fører med seg, sier Boger.

Totalansvar
Hovedtyngden av den nye divisjonens virksomhet vil være totalansvar for drifting av tele-, bilde- og datatjenester. Det omfatter blant annet vedlikehold, drift og overvåking av systemer og utstyr.

Sterke bånd brytes?
Foreløpig er det sterke bånd mellom utstyrs- og tjenesteleverandøren Alcatel. Dette kan imidlertid bli endret i fremtiden, mener Boger.

Separate driftsavtaler
– Det er ikke utenkelig at vi kommer til å inngå separate driftsavtaler, uavhengig om utstyret kommer fra Alcatel eller andre tilbydere. Det er også sannsynlig at vil vil bistå med kjøp av utstyr fra andre leverandører, sier Boger.

Annonse