Svenskenett

Annonse


1,2 mill. svensker bruker nettet

SvenskenettDette slås fast i TELDOK-rapport nummer 115. Telia er initiativtageren til TELDOK-rapportene og står for det meste av finansieringen. Rapport nummer 115, «Internetanvändingen i Sveriges befolkning», er utført av FSI på oppdrag fra TELDOC.

FSI er en organisasjon som har utviklet diverse målemetoder for å få kunnskap om svenskenes tekniske interesser og utstyr. FSI har også fulgt Internett-utviklingen i Sverige siden starten.

Eksplosiv vekst
Ved månedsskiftet april/mai 1995 var det ikke mer enn 2 prosent av Sveriges befolkning (150.000) som relativt regelmessig brukte e-post, eller som surfet rundt på nettet. I siste kvartal av 1996 hadde andelen brukere økt til omlag 10 prosent av befolkningen, det vil si 800.000 personer. Ved månedsskiftet juni/juli i år er tallet økt til 15 prosent, eller omlag 1.200.000 personer.

Trekker man fra for alle mindre barn og meget gamle mennesker, det vil si alle som er under 16 eller over 80 år, så viser undersøkelsen at hele 25-30 prosent av rest-befolkningen er jevnlige Internett-brukere.

Annonse


Få egne abonnementer
Andelen Internett-brukere er forøvrig betydelig større en antallet egne Internett-abonnementer. Så sent som i våres oppga bare i overkant av 1 prosent av årsklassen 17-79 år at de hadde Internett-abonnement, noe som viser at mellom en halvpart til to tredjedeler av brukerne, ikke har noe eget abonnement idag.

Stopper ikke
Den sterke veksten ser ikke ut til å stoppe opp, for ytterligere10 prosent av den svenske befolkningen oppgir at de går med planer om å knytte seg opp mot Internett i løpet av nærmeste framtid. Dette er en økning fra høsten 1996, hvor dette tallet var på 7 prosent.

Veksten i Internettabonnementer er stadig stor. I tillegg til dette stiger også antall brukere per abonnement. Av alle som svarte at de ikke selv bruker Internett, oppgir 8 prosent i husholdningene og 18 prosent i arbeidslivet at de likevel har tilgang til nettet, fordi andre i familien eller i jobben er regelmessige brukere.

Konklusjon
Etter å ha tatt hensayn til alle disse forholdene, blir konklusjonen i TELDOK-rapporten at: «ca 36 prosent av alle i alderen 16-79 år, lever i omgivelser med regelmessige Internet-brukere».

Mere informasjon om TELDOK og TELDOK-rapportene finnes på: http://teldok.se/

Annonse