Rune Wikstøl

Annonse


Redusert tap for Sysdeco

Rune WikstølSysdeco Group omsatte for 169,1 millioner kroner i første halvår. Tallene for 1996 er ikke sammenlignbare med 1997-tallene på grunn av salg av konsernet mediavirksomhet 1. januar i år.

Bedre i 2. Kvartal
I andre kvartal omsatte Sysdeco Group for 89,3 millioner kroner og fikk et underskudd før skatt på 2,1 millioner kroner. Dette er en bedring i forhold til 1. Kvartal, konsernet fikk da en omsetning på 79,7 millioner kroner og et underskudd før tap på 7,7 millioner kroner.

– Resultatutviklingen i 2. kvartal har vært positiv. Dette skyldes hovedsakelig gode resultater innenfor konsulentvirksomhet, en utvikling som forventes å fortsette i tiden fremover. Også innenfor våre øvrige virksomhetsområder forventer vi bedret lønnsomhet i 2. Halvår, sier konsernsjef Tor Alfheim i Sysdeco Group.

Mest tapsbutikk
Virksomhetsområdene Programvareverktøy, Geografiske Informasjonssystemer (GIS) og Helse fikk alle negative driftsresultater i første halvår:

Annonse


Programvareverktøy omsatte for 29,1 millioner kroner med et driftsresultat på minus 3,6 millioner kroner. GIS hadde en omsetning på 45,5 millioner kroner med et negativt driftsresultat på 8,2 millioner kroner. Helse omsatte for 22,6 millioner kroner med et driftsresultat på minus 6,2 millioner kroner.

Konsulenttjenester ble redningen
Sysdecos konsulenttjenester er den eneste virksomhetsområde som går med overskudd. 71,9 millioner kroner omsatte konsulenttjenester for i første halvår. Dette ga et positivt driftsresultat på 8 millioner kroner.

Spesielt har fusjonen med Avenir hatt positiv innvirkning på dette virksomhetsområdet. Avenir ble fusjonert med Sysdeco den 19. august i år, med regnskapsmessig virkning fra 1. januar i år.

Annonse