Annonse


CHS i verdenstoppen

Selskapet oppgir at de har 66.000 forhandlere spredd over 30 land i Europa, Latin-Amerika og Afrika. CHS er den største distributøren av datautstyr både i Tyskland og i Frankrike, heter det i en melding fra SMG. CHS skal ha en børsnotert verdi på i underkant av 8 milliarder kroner.

Aggresiv vekststrategi
Selskapets hovedstrategi er distribusjon og markedsføring av en begrenset produktportefølje til markeder utenfor USA, heter det i en melding fra Santech.

– CHS har forfulgt en aggresiv vekststrategi gjennom oppkjøp som sammen med vekst i selskapets eksisterende virksomhet har gjort det mulig for selskapet å øke omsetningen vesentlig og oppnå solide driftsresultater, heter det i orienteringen som ble sendt aksjonærene. I juli kjøpte selskapet sveitsiske Karma for omlag 1,1 milliarder kroner.

CHS har fått forhåndsaksept på i overkant av 25 prosent av aksjene, og har opsjonsavtaler på ytterligere 9,3 prosent av aksjene i Santech.