Annonse


Søk på språk

Engelsk er det dominerende språket på World Wide Web. Bare omlag 25 prosent av sidene er på andre språk.

Språkmerking
Hittil har det vært mulig med flere av søkemaskinene å begrense søket geografisk, til for eksempel bare å gjelde Frankrike. Problemet har vært at 30 prosent av hjemmesidene i Frankrike er på andre språk, og at vel halvparten av sidene med fransk språk befinner seg på servere utenfor Frankrike.

Language Tagging eller «språkmerkning» som Telia og AltaVista tilbyr, lanseres på Telia denne uka.

AltaVista finnes på http://www.altavista.telia.com/

Annonse