Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Østerrike sist i klassen

OSLO: En rapport fra Yankee Group Europe konkluderer med at Østerrike ligger etter i liberaliseringsprosessen og ikke vil være i stand til å tilby full konkurranse fra 1/1-98.

Østerrikske myndigheter tilbakeviser påstandene om at landet ikke vil være i stand til å tilby full konkurranse på telemarkedet fra 1/1-98 slik EU krever. Påstandene kommer fra forsknings og analysefirmaet Yankee Group, som mener at både Irland, Hellas og Portugal stiller i samme kategori.

Ny telelov
Den østerrikske regjering innrømmer at prosessen har tatt tid, men viser samtidig til at landet fikk en helt ny telelov fra første august og at man nylig tildelte den tredje mobillisensen. Den tredje mobiloperatøren er et konsortium hvor Telenor er representert med 17,45 prosent.

Myndighetene hevder videre at det ikke er deres skyld dersom ikke abonnentene har noe reelt valg den 1. januar neste år. «Det skyldes heller at det i så fall ikke er noen lisenssøkere», heter det.
Stikkord: Mobil