Annonse


Nytt IT-senter

Investeringene til det nye kompetansesenteret, som går under navnet Vestfold IT-senter, er beregnet til ca. 80 millioner kroner. Største investor er Karsten Gjersvik, melder Tønsberg Blad.

Teknologi-interesse
Senteret skal spres på to bygg på 4500 og 2500 kvadratmeter. Mange teknologibedrifter har allerede meldt sin interesse for etablering i senteret.

Første byggetrinn skal være ferdig i løpet av neste år.

Annonse