deskill.

Annonse


Nera-vekst på 10 millioner

deskill.Halvårstallene viser at arbeidende styreformann Frode Botnevik totalt sett fikk rett i sine påstander om at de dystre tallene i første kvartal representerte en forbigående nedtur.

Ordretilgangen på 955 millioner kroner første halvår i er den høyeste selskapet noen gang har hatt. Driftsinntekter på 764 millioner kroner sikret et halvårsresultat på 66,4 millioner kroner, en vekst på 10 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.

Lyspunkt
Det er salget av Nera WorldPhone, samt gevinsten fra salget av Risørfabrikken til Kitron, som har hatt størst innvirkning på den positive utviklingen i andre kvartal sammenlignet med årets tre første måneder.

Resultat
Driftsinntektene i første halvår var på 1,3 milliarder kroner, en vekst på vel 150 millioner kroner.

Annonse


Samlede driftskostnader i perioden var på nærmere 1,1 milliard. Selskapet var dermed sikret et driftsresultat etter forskning og utvikling, men før finansielle disposisjoner, på 75 millioner kroner. En forbedring på 5 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.

Reduserte finanskostnader tilsa at resultatet før skatt ble forbedret med 10 millioner kroner, til 66 millioner kroner.

Transmisjon
Etter å ha levd høyt på salg av transmisjonsnettverk i flere år, har økende konkurranse på området de siste kvartalene ført til reduserte marginer både på lavkapasitets- (PDH) og høykapasitetsprodukter (SDH). Nye ordrer i Europa, Sørøst-Asia og Latin-Amerika bidrar til at halvårstallene for divisjonen ikke har blitt så dystre som endel fryktet etter første kvartal.

En ordretilgang i andre kvartal på 448 millioner kroner sørget for den total ordretilgangen for divisjonen endte på 698 millioner, mot 751 millioner i samme periode i fjor.

Satellitt
Sterkest vekst i ordretilgangen kan satellittdivisjonen vise til. Divisjonen hadde i første halvår en samlet ordretilgang på 570 millioner kroner, 164 millioner mer enn i samme periode i fjor.

Salget av Nera WorldPhone er viktigste bidragsyteren til den positive utvikling i forretningsområdet. 5.000 enheter er nå levert. Telenor, British Telecom og den nederlandske teleoperatøren Station 12 er de største avtakerne. Endel apparater er også solgt til Kina.

På grunn av god omsetning er produksjonsplanene økt, fra 10.000 apparater i 1997, til 15.000 – 20.000 apparater.

Satellittdivisjonens samlede driftsinntekter i første halvår var på 478 millioner kroner, mot 390 millioner kroner i fjor.

Annonse