Annonse


ATM taper terreng?

ATM står ikke lenger øverst på ønskelista for firmaenes nettverk. Aktive ATM-brukere ser nå etter andre løsninger for å unngå å innføre mer ATM-teknologi i nettverket.

Satser på Ethernet
ATM er foreløpig et Jesus-produkt for de fleste; alle har hørt om det men svært få har sett det. Nå ser det også ut som om mange har mistet troen på at ATM noensinne vil kunne holde det teknologien har lovet.

I følge Lan Times velger flere amerikanske selskaper nå gigabit Ethernet fremfor ATM, blant annet fordi Ethernet er enklere og mer kostnadseffektivt å administrere.
IT-industrien videreutvikler IP og Ethernet til å kunne tilby de samme fordelene som du tidligere bare kunne få gjennom ATM.

Videokonferanser
Det amerikanske selskapet First Virtual har nå bestemt seg for å utvikle svitsje-moduler og programvare for overføring av videokonferanser over IP. First Virtual som leverer programvare for videokonferanser mente tidligere at slike applikasjoner ville drive frem utbredelsen av ATM.

Administrerende direktør Ralph Ungermann i First Virtual mener fremdeles at ATM har en framtid, skriver Lan Times. Hovedårsaken er behovet for sanntids overføring av video ved videokonferanser av høy kvalitet, i motsetning til overføring av data hvor tidsforsinkelser ikke har noen betydning.

Annonse