Deskill

Annonse


Lover å bli mer fleksible

DeskillDeutsche Telekom har inngått en heller uvanlig pakt med sine ansatte: Mot at de ansatte utviser større fleksibilitet, skal ledelsen ikke foreta bemanningsreduksjoner i tilknytning til den forretningsmessige driften.

Lengre pendling
Pakten innebærer at ansatte risikerer å måtte akseptere lengre pendleavstander. De har også forpliktet seg til å godta midlertidig arbeid utenfor Deutsche Telekom.

Arbeidsformidling
Kjernen i pakten er at en ny, intern arbeidsformidling skal sørge for å jevne ut misforhold mellom behov og kapasitet i hele landet.

Interne forflytninger
I følge denne modellen skal ansatte også godta forflytninger internt i selskapet for å fylle ledige stillinger. I avtalen heter det at slike forflytninger kan skje over større geografiske avstander.

Deltid
Dermed må også ansatte finne seg i å bli midlertidig plassert i større prosjekter rundt om i de ulike delstatene. Ledelsen har også uttalt at deltidsarbeid må aksepteres som alternative løsninger i fremtiden.

Annonse


Annonse


Annonse