Annonse


Mobilt ferierush

Telenor Mobils sommerkampanje har tatt av og gir seg utslag i rekordlange henvendelser til Kundeservice. Den faste staben på 320 kundebehandlere er rustet opp til 450 på grunn av den ekstra pågangen i sommermånedene.

Ferskvare
Ni av ti henvendelser havner i kategorien «ferskvare», det vil si at de løses der og da. Innen 20 sekunder skal innringeren få svar. De to andre kategoriene, «kjølevare og frysevare», blir kanalisert til spesialister.

Raskere registrering
Mye av den ekstra sommertrafikken, skyldes sommerkampanjen med ringepriser på 89 øre minuttet. Pågangen på abonnementsregistrering er stor, og til forskjell fra ‘enkronessommeren’ da en registrering tok dagevis, skal en registrering via faks i dag ikke ta mer enn seks timer, opplyser Kai Strat, daglig leder for Telenor Mobils kundeservice.