Anne Tollerud

Annonse


Vekst for Telenor Mobil

Anne TollerudDette er omlag 50.000 flere GSM-abonnenter enn i første halvår 1996. Telenor Mobil hadde pr. 30. juni 1.071.586 mobiltelefonabonnenter.

NMT-nedgang
Veksten i mobilmarkedet har i første halvår utelukkende skjedd i GSM-nettet, som nå har 658.709 abonnenter, melder Telenor Mobil.

NMT-900 og NMT-450 nettene har i perioden hatt en avskalling på 31.737 abonnenter. Telenors nettotilgang på mobilabonnenter har dermed vært på 93.456 i første halvår ‘97.

Satser på NMT-900
– Det er grunn til å tro at NMT-900 nettet vil få en vekst etter at vi nylig lanserte «Bare Prat», som gir abonnentene i 900-nettet en ringepris på 89 øre minuttet på kveldstid og i helger, sier adm. direktør Stig M. Herbern i meldingen.