Arkiv

Annonse


Rugaas om nett i Bonn

Arkiv23 europeiske land pluss USA, Canada og Japan er representert på konferansen på statsrådsnivå.

Innlegg fra Rugaas
Planleggingsminister Bendik Rugaas leder den norske delegasjonen og skal holde innlegg på konferansen. Det er bruk og innhold av de elektroniske nettverkene og ikke den tekniske utviklingen som skal drøftes, melder INFO2000.

INFO2000
Konferansen er dels et resultat av arbeidet i Europakommisjonens DGXIII/E, som gjennom programmet INFO2000 bidrar til å stimulere og støtte den europeiseke produksjonen av innhold til de digitale mediene

Bred deltagelse
Vertskap for konferansen er EU-kommisjonær Bangemann og Tysklands økonomiminister Rexrodt. I tillegg til statsråder og politikere deltar representanter for europeiske og internasjonale institusjoner og organisasjoner, brukerorganisasjoner og globale aktører fra den private sektor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse