Annonse


ITU kan bli nettovervåker

Forslaget om å gjøre ITU (International Telecommunications Union) til en overordnet, global forvalter av domenenavn på Internett kom frem på årsmøtet til ITU i Genève. Forslaget skal ut på en 60-dager lang kommentarrunde blant de 184 medlemslandene.

Motstand
Etter at ITU i april var vertskap for et møte hvor den internasjonale Ad-Hoc komitéen la frem forslag til nye domenenavn, har forslaget vakt motstand blant annet i USA. Den amerikanske delegaten understreket imidlertid på møtet at amerikanske myndigheter ennå ikke har tatt endelig stilling i domenespørsmålet.

Ikke overregulering
Flere av delegatene gikk inn for en generell styrking av ITUs rolle i internettutviklingen, samtidig som det ble understreket at dette på ingen måte må føre til at Internett blir overregulert.

Annonse


Annonse


Annonse