Annonse


Nett-toner til himmels

Selskapet sier at selv om Internett vil ha betydning for hele næringslivet, så er det musikkindustrien som vil få mest trøkk ut av nettet.

Salget går rett til himmels. I år 2000 kan musikkindustrien omsette 11 milliarder kroner over nettet, er de optimistiske tonene fra det samme selskapet.

Nye grenser
Men dette vil «bare» være den betydningen nettet har som salgskanal for musikk. Kanskje enda viktigere er mulighetene for å sende musikk og video over linjene. Jupiter er ikke snauere enn at de påstår at dette vil ha større betydning enn lanseringen av MTV. Grensene mellom forskjellige musikkgrener vil bli brukket opp, heter det i Inter@ctive Week.

Knuser
– For musikkbransjen vil Internett være en mikser som vil knuse og blande kulturer som er dominert av tradisjonelle interesser, sier daglig leder Gene DeRose i Jupiter.

Annonse


I følge DeRose vil det også være mulig å bryte ned barrierene mellom publikum og artist. Musikk som ikke spilles på radio i noen særlig utstrekning, kan nå et millionpublikum over Internett. Etablerte artister kan bruke nye kanaler ved å lansere nye plater på nettet, og slippe ut prøver på forhånd.