Annonse


Flere IT-studieplasser

Nesten 40 millioner overføres fra statsbudsjettet, men flesteparten av studieplassene skal skapes ved at høgskolene selv foretar omprioriteringer til studier med høy søking.

Dette gjør det mulig å holde opptakskapasiteten på samme nivå høsten 1997 som i fjor. Ved fordelingen av de nye studieplassene er videreføring av høy opptakskapasitet ved høgskolene prioritert, i tillegg til en styrking av informasjonsteknologi og maritim utdanning, meldes det fra Kirke og undervisningsdepartementet.