Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Flere IT-studieplasser

TELEGRAM: Regjeringen oppretter 1.500 nye studieplasser ved høgskolene.

Nesten 40 millioner overføres fra statsbudsjettet, men flesteparten av studieplassene skal skapes ved at høgskolene selv foretar omprioriteringer til studier med høy søking.

Dette gjør det mulig å holde opptakskapasiteten på samme nivå høsten 1997 som i fjor. Ved fordelingen av de nye studieplassene er videreføring av høy opptakskapasitet ved høgskolene prioritert, i tillegg til en styrking av informasjonsteknologi og maritim utdanning, meldes det fra Kirke og undervisningsdepartementet.