Annonse


Data tar over undervisningen?

De fire elevene ved Adolf Øyens skole i Trondheim er lei av en skole som ikke følger utviklingen og ønsker en undervisning som samsvarer bedre med hva de gjør i fritiden, skriver Adresseavisen.

Elevene har det siste året jobbet med prosjektet fremtidens klasserom. Prosjektet har også fått egen hjemmeside på Nettet.

Mer multimedia
Elevene ønsker en skolehverdag med mindre tradisjonell kateterundervisning og mer bruk av mulitmedia og edb-basert kunnskapsinnhenting. bærbare PC til hver elev er en del av pakken.

Elevene foreslår at edb-verktøy integreres i undervisningen. De ønsker blant annet at et fag som historie kan gis en oppsøkende form ved at elevene kan «gå inn i» vikinglandsbyer og «snakke» med beboerne.

Annonse


Skjerm i sentrum
Tavla bør erstattes av en skjerm som lærerne både kan skrive og vise video på, og hvor skjermbildet kan overføres til elevenes maskiner. Lærebøkene og støttelitteratur bør elevene kunne få gratis på data.

Elevene har også tenkt på medelever som hørselskadde eller har lese- og skriveproblemer. Disse vil på en enkel måte kunne få mer spesielt tilrettelagt undervisning.

Gjennomslag
Elevenes vyer har vagt oppsikt. De har lagt fram sine ideer for utdanningsdirektøren i Sør-Trøndelag, representanter for Dataforeningen og Telenor Forskning og Utvikling. De har dessuten presentert prosjektet på stand under Trøndelagsutstillingen.

Annonse


Annonse


Annonse