Annonse


Telenor kontrollgransket

Med øyeblikkelig virkning legger Telenor om en del av sine rutiner i arbeidet med telefonkontroll. Blant annet reduseres antall ansatte i Telenor som har direkte befatning med telefonavlytting. Endringene skjer etter at en uavhengig gruppe har vurdert Telenors rutiner i arbeidet med telefonkontroll. Rapporten ble lagt frem onsdag.

Ikke sjekket
Advokat Ellen Mo har ledet den eksterne gruppen som har gått Telenors arbeid med telefonkontroll nærmere etter i sømmene. Gruppen peker på uklare ansvarsforhold innad i Telenor, og at telenoransattes forhold til politiet «tidvis har vært for godt». Dette har i enkelte tilfelle ført til at avlytting har vært igangsatt uten at den nødvendige skiftelige dokumentasjon har foreligget.

Konsernsjef Tormod Hermansen understreker at Telenor aldri selv tar initiativ til telefonkontroll, men at dette er et arbeid selskapet utfører på oppdrag fra politiet.

Klarere ansvarsforhold
Hermansen omorganiserer nå tjenesten og skjerper in selskapets rutiner og instrukser med umiddelbar virkning. Arbeidet skal være sluttført innen september i år. Telenors konsernsjef ønsker blant annet å redusere antall telenoransatte som er direkte involvert i telefonkontrollarbeidet. Han lover også klarere ansvarsforhold og å styrke den etiske bevisstheten blant selskapets ansatte.

Annonse


Annonse


Annonse