Annonse


Maktelite for montører

Sammenslåingen ble vedtatt på TDs landsstyremøte i slutten av mai. Godkjenning i NKF gjenstår før de to kan samles til LOs femte største forbund.

Motstand blant ansatte
TD organiserer også en rekke andre yrkesgrupper innenfor kontor og IT. Flere av disse medlemmene er engstelige for at det nye forbundet får for mange montører, skriver Telenors internavis Åpen Linje.

NEKF gjenstår
Sammenslåingen av de to forbundene skal opp i NEKFs ekstraordinære landsmøte den 20. september. Det ser ut til at NEKFs forbundsstyre er svært positive til foreningen av de to.

I uttalelsen fra NEKFs forbundsstyre om en felles framtid med TD heter det at «forbundsstyret ser en unik mulighet til at et nytt forbund fremstår med økte ressurser til å styrke alle de oppgaver våre medlemmer er knyttet til og opptatt av».

Annonse