Annonse


Satte forsvaret på kartet

Det er selskapet FlexIm og hovedaksjonær Per Bjørge som står bak FlexiMap. Produktet vakte stor interesse hos Forsvarets Militærgeologiske tjeneste (FMGT), som nå tester det frem til juli 1998. Etter testperioden vil de ta endelig stilling til om de skal å gå inn for produktet.

Rask kart-visning

FlexiMap representerer en ny teknologi for raskere visning av kart og bilder på dataskjerm. Også visning via Internett vil være langt raskere enn for tradisjonelle vektokart.

På lisens

Annonse


Målet er å lisensiere produktet til internasjonale partnere, og visjonen er at alle betydelige leverandører av IS og kartsystemer etter hvert skal ha «kartmotoren» innebygget, melder Finansavisen.

En kontrakt med Cappelen Ugland Multimedia er allerede i havn. Den har en verdi på 1,8 millioner kroner.

Tror på vekst

Eierne venter et underskudd på 1,29 millioner og en omsetning på 3,9 millioner i år. Prognosen for 1998 viser en omsetning på 12 millioner og et driftsresultat på omlag to millioner.

Etter en emisjon på 2,24 millioner kroner, er selskapet nå priset til 11,14 millioner.