Arkiv

Annonse


Små ambisjoner i Bergen

ArkivAdm. direktør Asbjørn Birkeland i Nera hevdet dette framfor et hundretalls representanter for lokal databransje og store brukere i Bergen tirsdag.

Vestlandsk IT-senter
Birkeland er en av frontfigurene i arbeidet med å stable på bena et vestlands IT-senter i Bergen, etter modell av Fornebu-parken, i konkurranse med Stavanger.

Tenk globalt
Heller enn å konsentrere oss om å produsere for hjemlige shippingselskaper, reiselivsnæring og fiskebedrifter, må vi tenke globalt, sier Birkeland. Per i dag står Nera for 2,7 milliarder av den lokale IT-næringens samlede inntekter på 3,4 milliarder kroner.

Både-og
Legges lista for lavt, risikerer de bergenske IT-bedriftene bare at andre tar den teknologiske styringen. Heller enn å satse kun på å dekke etterspørselen i markedet, bør man derfor satse på en kombinasjon av demand-pull, technology push:

Annonse


– Markedet vet ikke hva det vil ha, men det responderer på gode løsninger, hevdet Birkeland og nevnte telefaxen som et godt eksempel.

Se også:
Overinvesterer i IT
Optimistisk “IT-by”

Annonse