Annonse


Utvidet brukerforum

Tilsammen representerer disse bedriftene storparten av de 150.000 linjene som er tilknyttet disse telefonsentralene i Norge.

I år var også brukere av Alcatel 4400 opptatt i brukerforumet som ble arrangert for 12 gang. De nye brukerne utgjorde cirka 30 av de 47 bedriftene som deltok på forumet.

Nødvendig fornying
– En fornying av miljøet som var helt nødvendig, sa brukerforumets leder, Per Høie fra Norske Shell.

I tillegg til brukerne stilte Alcatel Distribusjon AS med flere av sine sentrale medarbeidere.

Annonse


Koordinere interesser
Forumets oppgave er å ivareta brukerenes interesser overfor leverandøren Alcatel, i tillegg til å koordinere medlemmenes interesser, krav, ønsker, informere om nye produkter, tjenester og opplæring.

Formålet med forumet er også å utveksle erfaring og fremme samarbeid for eiere og brukere av Digimat 2000 og Alcatel 4400.

Automatisk medlemmer
Alle bedrifter som eier eller bruker Digimat 2000 eller Alcatel 4400 er automatisk medlemmer av Brukerforum, og kan delta i alle aktiviteter, samt sende sine representanter til brukermøter og årsmøte.

Nytt styre
På årsmøtet som ble holdt i forbindelse med brukerforumet ble det valgt nytt styre. Det nye styret består av leder Per Høie, fra Norske Shell, Thor Helge Drengstig fra Sema Group Norge, Trond-Erik Stryken fra Jerbaneverket og Magne Nilsen fra M. Peterson & Søn AS.

Erik Steffensen fra NRK gikk ut av styret og sa takk for seg i denne omgang.

På web
Brukerforumet er nå å finne på Internett. Sidene ble åpnet bare noen dager før forumet startet, og finnes på adressen: http://www.alcatel.no/stk/distrib/brukerforum.html

Annonse


Annonse


Annonse