Annonse


Supersikker krypto

Tidligere har de amerikanske myndighetene kun tillatt eksport av 40-biters nøkler. I år har de tillatt eksport av krypto med 56-biters nøkler til allment bruk, og 128-biters krypto for finansielle transaksjoner. PGP kan derimot kryptere alle slags digitale meldinger.

Rimelig sikkert!
56-biters nøkler regnes for å være 64 000 ganger vanskeligere å knekke enn 40-biters nøkler. 128-biters nøkler er derimot 309 485 009 821 341 068 724 781 056 ganger vanskeligere å knekke. Amerikanske myndigheter har beregnet at det vil ta 12 millioner ganger alderen til universet for å knekke en 128-biters melding. Rimelig sikkert, med andre ord!

…unntatt Iran
PGP påstår at over halvparten av Fortune 100-selskapene bruker PGP-programvare til å beskytte sin e-post. PGP vil bl.a. eksportere teknologien til bruk i amerikanske bedrifters utenlandskontorer, med unntak av avdelinger i Cuba, Iran, Irak, Libya, Nord-Korea, Sudan og Syria.

Betaen er klar
PGP har lenge kjempet for en oppheving av eksportforbudet. De har provosert myndighetene ved å legge betaen til PGP For Personal Privacy 5.0 på sin nettside www.pgp.com. Betaen kan nedlastes av alle, selv om nettsiden inneholder en advarsel om at den ikke skal eksporteres.

Annonse


Annonse


Annonse