Annonse


Netthandel for 120 mrd.

Det japanske selskapet leverer selv systemer for elektronisk handel på nettet. Noe av begrunnelsen for å hoppe ut på dypt vann og installere egne løsninger for Internett-handel, er å vinne erfaringer.

Leide linjer og telefon
Informasjonssystemet som skal ta seg av handel for 120 milliarder kroner, baserer seg påNECs egen teknologi, skriver Financial Times. Det er 400 underleverandører i Japan og utenfor som vil benytte systemet.

I dag foregår denne handelen via telefon, mail og leide linjer mellom NEC og partnerne. Her regner NEC med å spare anseelige summer hvert år. Planen er å benytte Internett til alt fra bestiling til kontrakter og betaling for varene. En av begrunnelsene NEC oppgir for å ta i bruk netthandel, er at det gjør inngangsbiletten for nye partnere lettere. De trenger ikke leide liner og spesialisert programvare, men benytter den Internet-forbindelsen de har allerede og en browser.

Lite elektronisk handel i Japan
Japanske bedrifter har vært nokså lunkne til å ta i bruk elektronisk handel over Internett. Når markedet tar av, slik det er gryende tendenser til nå, vil det være verdens nest største marked.Bare USA er større med 16 milliarder kroner.

Det japanske post- og teleministeriet har nylig gitt ut en rapport som viser at handel i Cyberspace økte fra 42 millioner kroner i 1995 til 1,7 milliarder året etter. Og mer, dette tallet inkluderer ikke handel mellom bedrifter.

Annonse


Annonse


Annonse