Annonse


Nedgang for Telenor

Nedgangen i driftsoverskuddet avspeiler betydelige prisreduksjoner og økt satsing på utvalgte områder, skriver konsernledelsen i kvartalsrapporten.

Redusert teletrafikk
At påsken i år falt i første kvartal, førte til redusert teletrafikk og en reduksjon i driftsoverskuddet til Telenor med om lag 50 millioner kroner.

Lavere renter og lavere gjeld gjorde at netto finanskostnader ble 58 millioner kroner lavere enn i fjor, melder NTB.

Omsetningsøkning
Omsetningen til Telenor vokste med 408 millioner sammenliknet med fjoråret, og var i alt på om lag 5,8 milliarder kroner i første kvartal.


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse