Annonse


Kort kontant avvist

En rekke svenske forretninger har vært med på et prøveprosjekt når det gjelder elektronisk handel. Det har vært lansert en slags «elektronisk lommebok», som ganske enkelt er et oppladbart plastkort som kan «lades opp» med penger. Og som etterpå kan brukes som kontanter.

Dyrt for forretningene
Bare en av fem svenske forretninger som har vært med i prosjektet ønsker å fortsette etter at prøveperioden er over. Samtidig har kortet heller ikke vært noen suksess hos kundene. I Uppsala, som var en av testregionene, var det bare en av hundre kunder som tok kortet i bruk.

En årsak til at kortet har vært lite populært i forretningen er at forretningene må betale mellom 1 og 2.30 svenske kroner for hvert bruk på en handel som ellers er kontant.

Annonse