Annonse


Fotodatabase på Nettet

Foreløpig er det lagt inn 25.000 fotos med kataloginformasjon på Nettet. Det arbeides med andre større samlinger.

Historisk materiale
Fotoseksjonen på Nasjonalbiblioteket har i snart to år holdt på med et nytt registreringsprogram for Galleri NOR. Programmet integrerer bilde og kataloginformasjon.

– Galleri NOR på Internett gir allmennheten en unik tilgang på Wilses historiske bildemateriale, men også andre fotografer er representert, sier førstekonsulent Solveig Seines på Nasjonalbiblioteket.

Internett gir tilgjengelighet
Wilses fotografier i Galleri NOR finner du på Internett under Nasjonalbibliotekets sider. Ved hjelp av søkemotoren er det mulig å finne bilder blant annet ved å søke på geografiske områder, eller på personer.

Nasjonalbiblioteket har registrert totalt 100.000 fotografier. 80.000 av disse er registrert med fotografer. 25.000 av disse er tilgjengelige på Internett.

Fotokvalitet
– Kvaliteten på bildene fra Internett er selvsagt ikke av ypperste klasse, men fullt brukbare til visualiseringsformål, sier Mathisen.

Det er lagt inn en kommentarfunksjon til hvert enkelt bilde som presenteres på Internett. Vi får ofte hjelp av publikum som kan gi utfyllende kommentarer, sier han.

Dersom publikum finner fotos de er spesielt interessert i, kan de bestille kopi fra eieren av bildet via Internett.

UNESCO interessert
Galleri NOR er basert på en nasjonal standard for registrering av kulturhistoriske gjenstander.

Galleri NOR har vakt internasjonal oppmerksomhet. UNESCO har vist interesse for prosjektet. Det som er gjort her kan danne mønster for andre Nasjonalbiblioteker og for dem som ønsker å ta vare på fotografisk kulturarv, sier Mathisen.

Galleri NOR gir unik tilgang på historisk bildemateriale, sier Solveig Sines ved Nasjonalbiblioteket.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse