Annonse


IBM tjener på netthandel

«OneWeb» er et tilbud til bedrifter om å la IBM sørge for både hjemmesider og nettverksløsninger. Det ble lansert som et prosjekt i Italia i 1995. IBM har tilbud på flere nivåer og kan bli en trussel for Scandinavian Online og Riksnett.

Ny teknologi
– Vi startet med helt enkle produksjoner av hjemmesider og stort sett tilfredsstilte det kundens ønsker, sier administrende direktør for nettverksdivisjonen i IBM i Europa Stefana Zanini til Finansavisen.

Stort nett
Etterhvert skjøt prosjektet fart da IBM inngikk en avtale med handelskammeret i Lombardi, og det ble bygget opp et extranett med fire tusen medlemmer.

IBM har senere etablert seg i flere land med «One Web». Tilbudet består av tre ulike tjenester.

Først er det hjelp til å lage enkle hjemmesider og tilby serverplass på nettet. På neste nivå innebærer det et tilbud om å koble sammen bedrifters intranett, eller forretningspartneres respektive nett i et intranett.

Forretningsdrift
Til sist tilbyr IBM plass og drifting av bedriftenes databaser på nettet. Dette gir bedriftene muligheter for å presentere seg med bred front overfor vanlige kunder.

Annonse


Annonse