Annonse


Teleløsninger i Nord

– Telenor Forskning og Utvikling har nesten ti prosent av sin stab i Bodø. Avdelingen ble opprettet i 1980 og har gradvis ekspandert. Vårt utviklingsmiljø innen fagområdet er nå størst i landsdelen, sier leder for FoU i Bodø, Oddmund Jensen.

Samarbeid
– Etter at Telenor Forskning og Telenor Utvikling ble slått sammen på landsbasis i 1995, ble avdelingen omorganisert. Dette gir nærmere samarbeid mellom forskere og utviklere og gjør at det er lettere å trekke veksler på hverandres kompetanse.

– Dette gir bedre fleksibilitet og utnytting av arbeidsstokken. En annen følge av slik organisering er at Telenor FoU er aktive brukere av videokonferanser og telefonmøter. I tillegg blir det en del reisedøgn, spesielt for oss som opererer fra Nord-Norge, sier Jensen.

God rekruttering
– Vi har hittil hatt god tilgang på personell. Arbeidsstokken er stabil utenfor de største pressområdene. Men økingen i etterspørselen det siste året viser at også vi må konkurrere om dyktige fagfolk, sier han.

Annonse


– Vi merker likevel en viss tilbakegang i søknadsmassen. Det er ikke lengre 50 – 100 kvalifiserte søkere til hver jobb, sier Jensen.

Forsøk på oppkjøp
– Det er ikke det samme presset på lønninger i nord, som det Telenor FoU og næringslivet opplever i Sør-Norge. Det forekommer likevel forsøk på oppkjøp og tilbud om fete arbeidskontrakter mot de ansatte i FoU-avdelingen i Bodø – dersom de er villige til å flytte sørover.

Nettløsninger
FoU har som hovedsak Telenors forretningsområder som kunder. Og for FoU Bodø er det Telenor Nett som er hovedkunden.

– Jobben er svært kompleks, sier kvalitetetsadministrator Kurt T. Karlsen., og viser fram en grafisk framstilling av integrasjon mellom ulike systemer. Den viser et kart med et stort antall streker på kryss og tvers mellom alle boksene som indikerer de ulike systemene.

Arbeidsområder
Utviklingsavdelingen i Bodø har blant landets fremste ekspertise på enkelte områder. Blant annet arbeider 20 utviklere med trafikkbehandling. Området omfatter bruk av edb for behandling av trafikk- og takseringsdata, for nasjonal og internasjonal trafikk.
I forbindelse med utenlandsatsing arbeider Telenor FoU med Alcatel som selger en kommersiell løsning, som blant annet brukes i Litauen, Russland, Romania, Australia og på Filippinene.

– Det er stadig nye områder som kommer til etterhver som teknologien og konkurransen utvikler seg. Et område som er høyest aktuelt for tiden, er avregning mellom det økende antall teleoperatører både nasjonalt og internasjonalt, sier Oddmund Jensen.