Arkiv

Annonse


Striden om aksessnettet

ArkivOverraskelsen var ikke særlig stor i det norske telemiljøet da det mandag 21. april ble klart at Jernbaneverket og Telenor hadde bestemt seg for å heve den to år gamle avtalen som gir Telenor enerett på å utnytte overskuddskapasiteten i Jernbaneverkets fiberoptiske nett.

Arvesølvet
Oppfatningen i markedet var klar: Her har NSB/Jernbaneverket nesten vederlagsfritt gitt vekk noe som hører med til arvesølvet i bedriften, nemlig muligheten til å legge ned og utnytte tusener av kilometer fiberoptiske kabler langs linjene over hele landet opp til Bodø.

I strid med EØS
Dessuten var det almen enighet (utenfor NSB og Telenor) om at denne beslutningen måtte være i strid med EØS-avtalen. Dette tok NetCom konsekvensen av da selskapet trakk hele problemkomplekset inn for EFTAS overvåkningsorgan ESA.

– Så nå er vel stemningen på topp i NetComs lokaler?

Tilfreds
– Vi er selvfølgelig tilfreds med beslutningen, sier Munthe, uten at det betyr at vi nødvendigvis kommer til å være i første rekke når Jernbaneverket etterhvert tilbyr overførings-kapasiteten til andre aktører, sier administrerende direktør Gert Munthe i NetCom ASA til Telecom Revy.

– Vi må først se hva de faktisk har å tilby, og hvilke betingelser de tilbyr det på. Det er ikke bare omfanget som teller, selv om det er interessant at Jernbaneverket jo dekker store deler av Sør-Norge. Vi må jo også se på prisene, fortsetter han

Kritikk
Administrerende direktør Terje Nordahl i Telia Norge er også positiv til beslutningen. Nordahl var en av dem som uttalte seg sterkest mot avtalen da den ble kjent for to år siden.

– Telenor og Opseth bruker den brente jords taktikk, sa han dengang. I dag har han større tiltro til norske myndigheter.

Aksessnettet neste
– Jeg ser dette som enda en bekreftelse på at teleliberaliseringen i Norge er i farta, sier Nordahl.

– Vi har fått enda en tilbyder, og det er bra. Men det store problemet i dag er ikke transporten i telenettet. Der det virkelig kommer til å skje i tiden som kommer, er i aksessnettet frem til abonnenten, hvor vi snakker om muligheten til å få grave grøfter der det er nødvendig, om adgangen til Telnors aksessnett, og om mange andre uavklarte forhold.

Se også: Positiv til fiberløsning

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse