Annonse


TACS og GSM i Kina

Avtalene medfører leveranser for utvidelse av allerede eksisterende GSM- og TACS-nettverk i Heibei-provinsen i Kina.

Ti års samarbeid
TACS-kontrakten har en verdi på 350 millioner kroner, og GSM-kontrakten har en verdi på 147 millioner. Utvidelsen av de to mobilnettverkene vil skje i løpet av året.

Samarbeidet mellom Ericsson og HPTA startet for mer enn ti år siden, da Ericsson installerte det første TACS-systemet i provinsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse