Arkiv

Annonse


Bedre forhold i Nordland

ArkivI Bodø, nord-øst for byen, ved Junkerfjellet har NetCom forbedret GSM-forholdene. En ny basestasjon dekker friluftsområdet rundt Soløyvannet, samt at forholdene er forbedret i Bodø sentrum og på Tverrlandet, opplyser NetCom.

Bedre på E6 ved Rognan
Selskapet har dessuten forbedre GSM-forholdene på Rognan og Halsåsen. Denne basestasjonen dekker E6 på strekningen Drageid-Rognan, samt tettstedet Rognan. NetCom har også forbedret mobiltelefonforholdene på E6 mellom Rognan og Fauske.

Også bedre forhold i Bø
I Bø i Vesterålen har Telenor Mobil satt opp en ny basestasjon på Eidet. Det gjør dekningsforholdene bedre i dette området, samt langs RV 820, opplyser dekningssjef Bjørn Amundsen i Telenor Mobil til Dagens Telecom.

Øvrige fylker:
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

Annonse