Rune Wikstøl

Annonse


Ett nummer er nok

Rune WikstølTelenors internettkunder går forhåpentligvis lysere tider i møter. De nærmeste månedene vil suksessivt alle Telenors internettkunder bli lagt over til et system hvor de ringer ett nummer for å få bli koblet opp mot Internett, uansett hvor i landet de befinner seg. Det blir ett nummer for abonnenter med modem og ett for dem som bruker ISDN. Arbeidet skal være sluttført i september, skriver Telecom Revy.

For å ringe til lokaltakst i dag, må man ringe den noden som er nærmest. Selv om de fleste i dag har denne muligheten, er det ennå enkelte hull på kartet. For ISDN-kunder har situasjonen vært verre ettersom antall noder er betydelig lavere. I tillegg kan det ved enkelte noder bli stor trafikk og tilhørende problemer med å komme gjennom.

Lokaltakst for alle
Ett anropsnummer betyr at alle abonnentene får internettoppkobling til lokaltakst. Men også hva gjelder kapasitet betyr endringen store forbedringer: – Er trafikken sprengt ett sted, rutes abonnenten til en annen node med ledig kapasitet. Derfor skal det mye til at du opplever å få opptattsignal, sier Tom Lindberg, ansvarlig for Telenor Internett.

Når omleggingen er ferdig etter sommerferien, vil også samtlige abonnenter være integrert i en felles infrastruktur. I realiteten er det tre nett som nå smelter sammen til ett: De gamle nettene til henholdsvis Telenor og Schibsted og det nye ‘supernettet’, som Telenor nå bruker 100 millioner kroner på å bygge ut.

Annonse


Avsender Telenor
Den tekniske utbyggingen løper parallelt med at Telenor nå samler seg om merkenavnet Telenor Internett. Telenor Internett er selve ‘skallet’ eller grensesnittet mot kunden. Internt har Telenor fordelt rollene og samlet det operative miljøet på Skøyen i Oslo. Telenor Nextel har ansvaret for det tekniske produktet, Telenor nett er nettoperatøren, og Telenor Privat er ansvarlig for kunden – men det er uansett Telenor som står som avsender.

– Telenor Internett blir vår plattform, for integrasjon og for sammensetning av produkter til spesiell målgrupper, sier Lindberg og understreker at han snakker om et produkt for massemarkedet.
Opplæring
Massemarkedet i denne sammenheng er ikke det samme som privatmarkedet. Grensen går mellom enbruker- og flerbrukertilknytninger. Mange mindre bedrifter har i dag enbrukertilknytning.

Samtidig har man samlet kundeservice fra Schibsted og Telenor til ett fysisk miljø, som i dag teller 89 medarbeidere og som holder til i Kongens gate i Oslo. Dette er det største samlede internettmiljø i Norge i dag. Hver uke ringer om lag 7.500 kunder til Telenor Internetts kundeservice, og ifølge Lindberg har gjennomsnittlig svartid gått ned fra 25 minutter ved årsskiftet til 2-3 minutter i dag. Pr. 3. april i år hadde Telenor Internett i alt 128.000 kunder.

Annonse