Arkiv

Annonse


NetComs million-søksmål

ArkivOver 100 millioner for mye mener NetCom å ha betalt for å leie linjer av Telenor fra 1994 til 1996. Selskapet vil avgjøre om de vil gå til søksmål i løpet av våren.

Trosser Stortinget
NetCom mener at Telenor med sine priser bryter EUs ONP-direktiv som er vedtatt av Stortinget. Gjennom direktivet har Stortinget pålagt Telenor å ha kostnadsorienterte priser.

Telenor har mellom 40 og 50 prosent gevinst på utleie av sine linjer, skriver Dagens Næringsliv torsdag. Samtidig fremgår det i Stortingsproposisjon nr. 70 (1995-1996) at Telenor ikke skal utnytte sin monopolsistuasjon i det norske telemarkedet.

Flere følger etter?
Hvis NetCom gjennomfører million-søksmålet mot Telenor og får medhold med grunnlag i Stortingsvetaket, er det ikke utenkelig at også andre som leier linjer av Telenor vil kunne fremme tilsvarende krav.

NetCom og Telenor møttes i forliksrådet før jul om NetComs pris-klage, men Telenor avviste den gang kravet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse