Annonse


Tele-fusjon godkjent

– Hvis BT skal utvikle seg og vokse, ligger de beste mulighetene i et MCI-samarbeid gjennom Concert. Dette vil gi fordeler for både kunder og eiere som vi ikke kan oppnå hver for oss, sier styreleder Ian Vallance i BT.

Ikke helt avgjort
Dagens Telecom skrev tidligere om MCI-aksjonærenes godkjenning av fusjonen. Før BT og MCI kan gjennomføre fusjonen må saken også behandles hos amerikanske telemyndigheter, det amerikanske justisdepartemenet og i EU-kommisjonen.

Selskapene venter at fusjonen er ferdig behandlet og kan godkjennes til høsten.

Markedspotensiale
Sammenlagt får Concert årlige inntekter på 288,1 milliarder kroner. Dette tilsvarer en markedsandel på seks prosent av det globale telekommunikasjonsmarkedet som nå er verdsatt til nærmere 4.490 milliarder kroner.

– Vi nøyer oss ikke med seks prosent markedsandel, vi vil gå etter de resterende 94 prosent også, sier Vallance.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse