Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Jon Bing til Kongsberg

OSLO: En million kroner satser Kongsberg Nærings- og Handelskammer på arrangementet «Industrial Change Beyond 2000» den 10. og 11. april. Hele 300 deltakere fra ni land vil delta på seminaret.

rune Wikstøl
Arrangementet for fremtidsvisjoner i industrien går over to dager på Høgskolen i Buskerud, der det også vil være en større teknologiutstilling.

Jagland åpner
Seminaret åpnes av Statsminister Thorbjørn Jagland som vil foredra om industrielle utfordringer ut i det neste århundre.

Andre poster på programmet er blant annet «Life in the global village» ved professor Kjell A. Nordström, «IT-trender i offshore-industrien» ved Statoilsjef Thore Langeland og «virtuelle bedrifter» ved Ralph Ungermann.

Bing kommer på festen
Jon Bing skal være hovedtaler på kveldens sosiale sammenkomst, «Life in the local village», hvor man da antakelig får ta en titt på livet i den lokale landsbyen?

Det er meningen at arrangementet skal sette fokus på Kongsberg som Norges teknologiby nummer en. De største bedriftene på Kongsberg arrangerer individuelle opplegg for besøkende dagen etter foredragene.