Annonse


Doktordisputas i Tromsø

Doktoranden Ola Engelsen la i forrige uke fram sin doktorgradsavhandling i fysikk. Han er ansatt som forsker ved Norut Informasjonsteknologi, gruppe for jordobservasjon, i Tromsø.

Tittelen på avhandlingen var “An investigation of the coupled surface-atmosphere radiative transfer problem of remote sensing in the visible and near-infrared spectral bands and its inversion”.

Jordobservasjonsdata
Utgangspunktet for avhandlingen er at analyse av optiske jordobservasjonsdata i den synlige og den nær-infrarøde delen av bølgespekteret.

Disse måles av instrumenter plassert på bakken eller i verdensrommet. Målingen er problemfylt. Dette fordi strålingen som måles vanligvis påvirkes av både jordoverflaten og atmosfæren.

Annonse


Forbedret metodikk
Engelsens doktorgradsarbeid har fokusert på nye og forbedrede løsninger av problemstillingene knyttet til bestemmelse av de optiske egenskapene til jordoverflaten og dens atmosfære.

Målingen foregår gjennom inversjon av koblede strålingstransportmodeller. Modellene beskriver all stråling og dens vekselvirkninger mellom disse to mediene.

Brukte satellittbilder
Anvendelser for deteksjon av gitte jordoverflatetyper i satellittbilder ble også demonstrert.

Aktuell forskning
Løsningene er spesielt aktuelle for data fra en ny generasjon optiske satellittsensorer som blir skutt opp av ESA og NASA i de nærmeste år.

Internasjonal bakgrunn
Doktorgradsarbeidet er utført ved Space Applications Institute, EC Joint Research Centre i Ispra, Italia og ved Norut Informasjonsteknologi A/S i Tromsø.

Forskningen har til dels foregått i samarbeid med Multiangle Imaging Spectroradiometer (MISR) science team ved Jet Propulsion Laboratory i California, USA.

Studiet er finansiert av Norges Forskningsråd.

Utdanning
Ola Engelsen var ferdig sivilingeniør i 1989 i Electronic and Electrical Engineering fra University of Strathclyde i Glasgow.

I 1991 tok han en mastergrad i Electrical Engineering ved University of Washington i Seattle, USA.

Annonse