Annonse


Flest etable-ringer

Av fjorårets henvendelser til Narviktelefonene, var over 6.000 interessert i informasjon om nyetablering.

De fleste som ringte var i utviklingsfasen og ønsket å starte en bedrift innen varehandel.

Sesongvariabler
Det er store sesongvariabler for innringing til Narviktelefonene. For eksempel var det i oktober i fjor dobbelt så mange som ringte sammenlignet med juli måned.

Støtteordninger
En av oppgavene til de 20 konsulentene som betjener kontakttelefonene er å hjelpe folk å finne fram i mer enn 400 forskjellige offentlige tilskuddsordninger.

Annonse


Kjønnsfordeling
Kjønnsfordelingen blant innringerne viser en langsom dreining mot at flere kvinner tar kontakt.

Fortsatt er det adskillig flere menn enn kvinner som ringer, mer enn 5.000 menn og ca. 2.000 kvinner.

Regionale forskjeller
De fleste innringerne er bosatt på Østlandet, mens det er heller sjelden folk fra Sørlandet eller Midt-Norge ønsker bedriftsinformasjon fra Narviktelefonene.

Se også: Narviktelefonene

Annonse