Annonse


Nettverks-trend

– Det er i intranett de store pengene ligger, derfor satser vi på det, sier Netscapes styreformann Jim Clark. Uttalelsen kan nok sies å være treffende for mange andre utstillere på CeBIT også.

På alles lepper
Uttrykket intranett som ble innført som et nytt ord i 1996, er nå spredt over store deler av CeBIT. Store navn som Microsoft, Novell, og Netscape har stor tro på intranett og satser alle tre på integrert informasjon over interne nettverk som er basert på web-teknologi.

Spesialisert programvare
Også mindre programvareprodusenter har intranett-løsninger i fleng, blant annet norske SuperOffice med sin grunnpakke for bedrifter som vil ta i bruk intranett. Med økende tilbud av spesialisert programvare ventes det at intranett vil få en rask spredning i markedet allerede i år.

Neste generasjon
På neste års CeBIT kan vi antakelig vente å få se den videre utviklingen av intranett. I neste generasjoners intranett vil interaktive web-applikasjoner la alle bedriftens kontorstøttesystemer og analyseverktøy integreres i et interaktivt intranett.

Interaktivt intranett
Dagens intranett-tilbud er første generasjon og gjør det kun mulig å overføre statisk informasjon som rapporter og selskapsinformasjon. Når informasjon og arbeidsverktøy samles i et interaktivt intranett vil vi se at arbeidsflyten i organisasjoner bli en helt annen enn den er i dag.

Extranett
Integrert kommunikasjon mellom bedrifter og deres eksterne kontakter over extranett er foreløpig lite utbredt. Netscape har både Internett, intranett og extranett med i sine visjoner for fremtidens nett-tilknyttede bedrifter.

Et år er lang tid i IT-bransjen, men Dagens Telecom regner intranett og extranett som et hett tips også for neste års CeBIT.

Båndbredde
Du kommer ingen vei med alle disse nettverkene uten båndbredde. CeBIT ‘97 har også fokus på denne delen av nettverket. Fast Ethernett-komponenter for eksisterende nettverk, og det aller siste innen ATM er noen av løsningene som er sterkt fokusert på CeBIT-messen.

Egen nettverkshall
En hel hall på 16.000 kvadratmeter er i år avsatt til nettverksprodukter og tjenester. 384 utstillere er på plass. Men intranett kan du finne i alle haller, blant annet i hallene for programvare, maskinvare og telekom.

Årets CeBIT har for øvrig 27 utstillingshaller, hvorav flere er større enn Sjølyst messehall i Oslo.

Mer om CeBIT-97:
Sirkus CeBIT er i gang

Vekst i satsningsområder

Mobil med solenergi

Nokia går for Internett

Operatørenes marked

Pessimistisk VIAG

Ikke plass på Cebit

Mobil med data og fax

Norskt slår an på Cebit

Ericsson handler ikke

Sveitsisk kryptering

Søker partner på Cebit

Nera ut til massene

Nokia tenker nytt

IP-svitsj for FDDI-nett

Norsk multimediasuksess

Annonse


Annonse