Deskill

Annonse


IP-svitsj for FDDI-nett

DeskillDet har vært relativt stille omkring Digitals nettverksdivisjon (Network Product Business Unit, NPBU) det siste året. Men her på Cebit kommer divisjonen kraftig tilbake, med en lang rekke lanseringer som gjør at også Digital etterhvert kan tilby det som antakelig vil bli nøkkelprodukter i nettverksmarkedet frem mot årtusenskiftet.

FDDI-basert IP-svitsjing
GIGAswitch/FDDI er for eksempel et produkt som kombinerer IP-svitsjing med FDDI-baserte bedriftsnett – et segment som de mange andre produsentene av IP-svitjser har engasjert seg lite i. I GIGAswitch/FDDI kan man kombinere IP-basert pakkesvitsjing med Fast Ethernet og ATM.

ISDN
MultiSwitch 600/300 er et annet svitsjerpodukt hvor selskapet integrerer delte og svitsjede LAN i en kabelfri stableløsning, mens RouteAbout Acess ISDN er produkter som kobler opp Ethernet mot ISDN-baserte bedriftsnett. Produktet inkluderer sikkerhetsfunksjoner som PAP (Password Authentication Protocol), Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) og IP-basert spoofing.

Sammen med denne kommer også en RouteAbout Central EI, som gir hovedkontoret en enhet som mottar ISDN-trafikk fra avdelings- eller hjemmekontorene. Enheten kan også spleise fire ISDN-porter (8 kanaler), slik at man kan bruke ISDN-forbindelsen som backup hvis bedriftens leide linjer skulle gå ned.

Mer om CeBIT-97:
Sirkus CeBIT er i gang

Vekst i satsningsområder

Mobil med solenergi

Nokia går for Internett

Operatørenes marked

Pessimistisk VIAG

Ikke plass på Cebit

Mobil med data og fax

Norskt slår an på Cebit

Ericsson handler ikke

Sveitsisk kryptering

Søker partner på Cebit

Nera ut til massene

Nokia tenker nytt

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse