Annonse


Nettmynter

TeleDanmark starter i vår et forsøk med såkalte nettmynter – eller «Millicents» – som lanseres som alternativ for betaling av små beløp via Internett.

Eksempler på bruken: For et par kroner kan du få en helt fersk og oppdatert værmelding. Eller du kan lese elektroniske aviser, og betale per artikkel.

Småpenger
Overføring av mindre beløp er ett problem på nettet. Kostnadene ved hver enkelt overføring kan lett prise tjenester ut av markedet. Om ikke dette problemet løses kan det begrense netthandelen. På den annen side kan det også åpne for en sterk kommersialisering.

Systemet prøves nå ut internt i Digital. 45 000 av selskapets ansatte har muligheten for å teste de såkalte nettmyntene. Dersom prøveprosjektet svarer til forventningene kan ordningen settes i praktisk bruk i juli 1997.

Sikkerhet en forutsetning
– Tele Danmarks ønsker å bygge opp elektroniske markedsplasser, hvor kjøper og selger kan møtes. Vår rolle er å være en formidler som stiller de nødvendige midler til rådighet, sier direktør Ralf Egede Andersen.

– Sikre elektroniske betalinger er en forutsetningen for en rekke eksisterende og kommende tjenester på Internett. Tele Danmark har allerede betydelig erfaring på dette området, for eksempel med betaling for informasjoner over telefonen som Telefonavisen og Værmeldingen. Dessuten har der på nettet vært mulig for Tele Danmarks Internett kunder å slå opp i den elektroniske telefonkatalogen via nettet mot betaling, sier Egede Andersen.

Tele Danmark deltar også i forsøk med bruk av kredittkort over Internett.

Annonse


Annonse