Deskill

Annonse


Reklametelefon på Gjøvik

Deskill– Vi ønsker å være i forkant av den teknologiske utviklingen. Vi er sikre på at denne type reklamefinansierte tjenester vil komme i stadig størrre omfang framover, sier Telenors Emily Gullaksen, til Arbeiderbladet. Gullaksen er produktansvarlig for prøveprosjektet med reklamefinansiert telefoni, som foreløpig er forbeholdt abonnenter på Gjøvik.

5 annonsører
I de fjorten dagene prøveprosjektet varer, kan kundene ringe et gratis grønt nummer og deretter koble seg videre til det nummeret i Norge som man skal ringe. Hvert minutt under samtalenes gang blir det et reklameinnslag på 10 sekunder. Hver samtale har en begrenset taletid på 30 minutter. I prøveprosjektet er 5 norske bedrifter med som annonsører.

Ungdomstilbud
Prosjektet er først og fremst rettet mot ungodm, som i følge Gullaksen har et annet forhold til reklame enn andre. En fordel med reklamefinansiert telefoni er jo at ungdommen kan ringe så mye de vil uten at det koster foreldrene ett øre.

Annonse


Annonse